Inici > Ecoparc > Residus admesos

RESIDUS ADMESOS

A continuació, trobaràs tots els residus admesos que poden depositar-se tant en l’ecoparc com en l’ecoparc mòbil. Pots accedir a la pàgina on s’indiquen les quantitats, el volum o les unitats màximes i també pots consultar el règim jurídic del servei d’ecoparcs.

* en la versió mòbil desplaçar a la dreta la tabla
 CÒDICRESIDU
150101Envasos de paper i cartó
150102Envasos de plàstic
150103Envasos de fusta
150104Envasos metàl·lics
150105Envasos compostos
150106Envasos mesclats
150107Envasos de vidre
150109Envasos tèxtils
150110*Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles.
150111*Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa.
150202*Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en una altra categoria), draps de neteja i robes protectores contaminades per substàncies perilloses.
150203Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores diferents dels especificats en el codi 150202.
200101Paper i cartó
200102Vidre
200110Roba
200111Teixits
200113*Dissolvents
200114*Àcids
200115*Àlcalis
200117*Productes fotoquímics
200119*Plaguicides
200121*Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
200123*Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs
200125Olis i greixos comestibles
200126*Olis i grasses diferents dels especificats en el codi 200125
200127*Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses
200128Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 200127
200129*Detergents que contenen substàncies perilloses
200130Detergents diferents dels especificats en el codi 200129
200133*Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aqueixes bateries
200134Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133 200135* Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 2001 3, que contenen components perillosos
200136Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135
200137*Fusta que conté substàncies perilloses
200138Fusta diferent de l'especificada en el codi 200137
200139Plàstics
200140Metalls
200201Residus biodegradables de parcs i jardins
200202Terra i pedres (de parcs i jardins)
200307Residus voluminosos
170107Mescles de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 170106
170904Residus mesclats de la construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901,170902 i 170903.
170903*Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses. (Únicament fa referència als residus i enderrocs procedents d'obres menors de la construcció i reparació domiciliària).
080399Altres residus de la distribució i utilització de tintes d'impressió (Inclou cartutxos de tòner i d'impressió usats)
090107Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata. (Inclou les radiografies d'origen domiciliari)
160103Pneumàtics fora d'ús (Únicament fa referència als pneumàtics exclosos de l'àmbit d'aplicació del Decret 2/2003, de 7 de gener del Consell de la Generalitat i els procedents de domicilis particulars)
escudo benicarlo

INFORMACIÓ ECOPARC

Dilluns a divendres
de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h
Dissabte
de 10:00h a 14:00h

Ubicació:

Camí Sant Mateu, 2

INFORMACIÓ ECOPARC MÒBIL

Dimecres i dijous
de 8:00h a 15:00h

Ubicació:
Plaça Constitució

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Dilluns a dissabte
de 07:00h a 15:00h
Cita previa: 964 461 253

– SERVEI GRATUÏT –

SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns a divendres
de 07:00h a 15:00h
Telèfon: 964 461 253

Ubicació:
Plaça del Ministre Marcelino Domingo, 4